ياد مرگ و پرهيز از غفلت(نهج البلاغه)

اى مردم، شما را سفارش مى‏كنم به ترس از خدا و فراوان ستودن او به پاس عطاها كه به شما بخشيده و نعمتها كه ارزانى‏تان فرموده، و آنچه از وى به شما رسيده. چه نعمتها، كه شما را بدان مخصوص فرمود; و رحمت پى در پى، كه افزود. زشتى‏تان بر او آشكار بود و بر شما پوشيد، در دسترس گرفتنش بوديد، و شما را مهلت‏بخشيد. و شما را سفارش مى‏كنم به يادآوردن مردن، و از مردن اندك غافل بودن; و چگونه از چيزى غافل شويد كه شما را فراموش نكند، و در چيزى طمع بنديد كه مهلتتان ندهد. اندرزگوى شما بس مرده‏هايى را كه ديديد. بر دوشها به گورهاشان بردند، نه خود سوار بودند; در گورهاشان فرود آوردند، نه خود فرود آمدند. گويى آنان آباد كننده دنيا نبودند، و گويى هميشه آخرت خانه‏هاشان بود، و پيوسته در آن غنودند. آنچه را وطن خود گرفته بودند، از آن رميدند; و در آنجا كه از آن مى‏رميدند، آرميدند.

بدانچه از آن جدا شدند سرگرم گرديدند، و جايى را كه بدان رفتند تباه گردانيدند. نه از زشتى بازگرديدن توانند، و نه بر كار نيك افزودن. به دنيا خو گرفتند و آنان را فريفته ساخت، و بدان اعتماد كردند و بر خاشكان انداخت. پس بر يكديگر پيشى گيريد. خدايتان بيامرزاد! در خانه‏هاتان، كه شما را آباد كردن آن فرموده‏اند، و بدانچه خواهان آنتان ساخته‏اند و بدان خوانده‏اند. و با شكيبايى بر اعت‏خدا و دورى گزيدن از معصيت او، كامل ساختن نعمتهايش را بخواهيد، كه فردا به امروز نزديك است، و چه شتابان گذرد ساعتها در روزها، و روزها در ماه، و ماهها در سال، و سالها در دوران زندگانى كوتاه.

تاريخ به ما آموخت،که هيچکس نياموخت

/ 34 نظر / 36 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نرجس

ياد مرگم آنگهی سود اور است... که جز نامی ز من در جهان چيزی نبود....

zorba

گفته بودم که به خوبان ندهم دل هرگز/ باز چشمم به تو افتاد و گرفتار شدم/....سلام پاصسثات مهربونم(چشمک)

zorba

سلام/..امروز دلم شور عجيبی دارد/در دل خود خبر از وصل حبيبی دارم/. جمعه ميايی پارک طالقانی؟.

فرميسك

شيرين رفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت :(

zorba

موفق باشی...به گلدونه هم سلام برسون/...

فرميسك

امشب آپديت می کنه احتمالاْ تا هفته ديگه ام دسترسی اش به اينترنت بيشتر می شه حالشم خوبه شیطونیم نمی کنه ؛)

shirin

سلام. من خوبم . فقط يه كم گرفتارم ميام به همه دوباره سر مي زنم...

zorba

با ياد دوست هر چه بگويم صدای اوست/در فکر دوست هر چه ببينم جمال اوست/...سلام و اين تک بيتی رو تقديم وجودت ميکنم...برقرار باشی

art miss

سلام...وبلاگ قشنگی داری...موفق باشی

yeganeh

نه خدا توانمش خواند / نه بشر توانمش گفت