یاد

"اسمم" را سنگی نگه میدارد...
"خودم" را گوری...
"یادم" را... نمیدانم...؟

/ 1 نظر / 32 بازدید
saba

من که اینجایم زنده ای خوابیده در خاک خویش کاش تو از مرگ بگذری...