نگاه

مرگ گوشه ديوار نشته است و به ما می نگرد.

/ 7 نظر / 5 بازدید
مژگان

هنوز از مرگ مي نويسی و زنده ای . خدا اين قدر از مرگ تو کتابش حرف نزده . وقتی بهت فرصت زندگی داده چرا از مرگ حرف بزنيم . می دو نی کسی که از يه چيزی زياد حرف می زنه علتش اينه که از اون می ترسه نکنه تو هم ....

شهرزاد

کاش مرگ مرا می نگريست و مراطلب می کرد .............

صادق

سلام...خوش به حالش که فقط می نگرد.نه سلامی.نه صدايی.نه که يک اذيت کوتاه...فقط می نگرد...موفق باشيد.

zorba

ما هم ميريم روی ديوار تا از گزند نگاهش(اگر گزندی داشته باشه) در امان باشيم...زندگی به کام.....

صادق

سلام...چه نگاه دوست داشتنييی.

سبحان

سلام فاميل خوبيييييييی . تا جای که جا داره زندگی کن

zorba

مخلصيم و سينه چاک... گرفتارم حسابی... هميشه به يادتم... مثل خود که هميشه به ياد مرگی(چشمک)... شاد باشی....