امروز،نه فردا

به جاي دسته گلي که فردا بر سر قبرم مي گذاري امروز با شاخه گلي کوچک يادم کن. به جاي سيل اشکي که فردا بر مزارم نثار ميکني امروز با تبسمي شادم کن. به جاي متنهاي تسليت گونه که فردا در روزنامه ها مينويسي امروز با پيامي کوچک خوشحالم کن من امروز به تو احتياج دارم نه فردا.

/ 8 نظر / 6 بازدید
مهسا

آواز خوش هزار تقديم تو باد سرسبزترين بهار تقديم تو باد گويند که لحظه ايست روييدن عشق آن لحظه هزار بار تقديم تو باد سال نو مبارک صميمی

رها

قدر آيينه بدانيم چو هست ! نه در آن لحظه که افتاد و شکست

صادق

سلام...خانوادهء کوچک شهر؟...سال نو مبارک.

تینا

مرگ را به جای تيرگی شب چو خورشيد نورانی ميبينم... به جای داس فرشته ی مرگ دست عشق خداوندی ميبينم... مرگ ترس ندارد اگر گناهمان را در ترازو مگذارند... اگر شافيان نظری به ما اندازند

اشک ققنوس

مصطفی

سلام آره مرگ قشنگش زيباست اميد وارم زيبا با عشق بميرم مث شهدا

صادق

سلام...امروزت طولانی شد؟

niyayesh

ای کاش همه عادت می کردند به اینطور بودن ...آدمی دير می فهمد همه چيز را ... موقعيت های خوب زندگي را .....زمان را ..آدم های ديگر را ...زندگی کردن را ...و ....پيروز باشيد