فکر مرگ

فكر مرگ ما را در دنيا واقع بين مي كند .جوان دوست دارد واقع بين نباشد اما جواناني كه واقع بين هستند، بزرگسالان مثمر ثمر آينده هستند. آيا نديديد آنهايي كه آرزو هاي دراز داشتند و قصر مي ساختند و …خانه هايشان، گورستانهايشان شد .

/ 10 نظر / 25 بازدید
بهار

من دوست دارم واقع بين باشم ... شايد الان برام تلخ باشه ولی نتيجه اش شيرينه

تينا

سلام امروز داشتم وصيت نامم و با دبير دينيم تنظيم می کردمدوستم نزديک بود به خاطر اين کار خفم کنه!

مصطفی

با ياد حق سلام خداوند: ای خاک انسانی در حد کمال باش.... ممنونم که اومدی و سلام دادی

مصطفی

زيبايی مرگ در زيبا مردن است....

zorba

چرا ديديم حسن.. اما خيلی حال ميده حسن.... مخلصيم حسن

zorba

تقبل الله حاج اقا

سهيلا

جسمت را بکش يا که زندانی کن و به او بگو باش حبس ابد تا از خاطره ها محو شود و بماند روحت تا که تسخير کند زندان دلت و بميراند نبودن را

سهيلا

سلام ممنونم از حضور شما. پايدار باشيد و سر بلند.