سفارش به پرهيزکاری و يادآوری مرگ

 ای مردم،‌شما را سفارش می کنم به پرهيزکاری و ترس از عقوبت خدا ، و بسيار او را ستودن برای نعمتهايش که به شما داده ، و بخششهائی که به شما فرموده ،‌و بلياتی که شما را بدانها آزموده است ، پس چه بسا نعمتی را که خاص شما گردانيد،‌و رحمتی که برايتان تدارک ديد ،‌ شما کارهای زشت و گناهان خود را هويدا ساختيد و او پوشاند ، و با اينکه در معرض مواخذه از کردار ناپسندتان قرار گرفتيد ،‌امانتان داد. و شما را سفارش می کنم به ياد مرگ باشيد و از آن غافل نمانيد ، چگونه شما غافليد از مرگی که از شما غافل نيست ؟ و چسان ممکن است نزد کسی که لحظه ای مهلتتان نمی دهد دم از طمع و دلبستگی به دنيا بزنيد ؟ پس کافی است شما را از جهت پند دادن مردگانی که شما ديديد ، بدون اينکه سوار باشند به سوی قبورشان بردند ،‌ و بدون اينکه فرد آينده باشند در آن قبرها فرودشان آوردند ، گوئی هرگز در دنيا نزيسته و در آباديشان نکوشيده اند ،‌ و يا اينکه هميشه ساکن خانه آخرت بوده اند ،َ‌ از جهانی که آن را جايگاه گرفته بودند رميدند، و در قبری که از آن می رميدند ،‌ وطن گزيدند ،‌ آلوده بودند به دنيائی که از آن دست کشيدند ، و تباه ساختند آخرتی را که به سوی آن منتقل گشتند ،‌ نمی توانند از کار زشت باز گردند ،‌ نه افزايش در نيکی را توانائی دارند. به دنيا انس گرفتند ،‌دنيا ايشان را فريب داد ، و به آن اعتماد کردند آنها را به خاک انداخت ، پس پيش تازيد ، خدايتان بيامرزد در آبادی خانه های آخرتتان که برای رفتن به آنها تشويق و دعوت شده ايد بشتابيد، و با شکيبائی به طاعت و دوری از معصيت بپردازيد تا نعمت های پروردگار را چنان که شايد و بايد دريابيد ،‌ و چه بسيار ساعات در روز و روزهای در ماه ، و ماههای در سال ، و سالهای در عمر تند و به شتاب گذراندند.

/ 8 نظر / 22 بازدید
زوربا

سلام پاسات جان و ممنونم از اظهار لطفتون و منو شرمنده لطف خودتون میکنید همیشه.پاسات جان من برای شما توی مسنجر پیغام گذاشتم .ممنون میشم اگه یه سر بزنی..ساعت ۱۰ هم منتظرتم...بیا با هم یه کم حرف بزنیم.برقرار باشی

غزال تنها........ غزال خسته

سلام پاسات جان کجايی کم پيدايی ديگه ما رو تحويل نمی گيری!!!!<<<دل رفت و دوست رفت ،ندانم از پس دوست ؟ روم پا از پس دل !گفتا به سرم ندا آمد، که از پس دوست شو که عاشق را دل از بهر يافت . وصال دوست بايد،چون دوست نبود دل ترا چه کند؟!..... چي شده خالم همتونو دو در كرده؟!!!،،،،:(((

غزال

سلام... ببخشيد مزاحمت شدم! ولی چون شما هميشه با نام پاسات ظاهر ميشيد و نظر ميديد همه يا حداقل اوونهايی که نمی دونن پاسات ميشناسنت ديگه باشه از اين به بعد دگه پــاسات نمی گم چشم.....!!

زوربا

بابا چقدر نا اميدی پاسات جان-----به خدا توکل کن که خودش همه کاره هست---هو الوکيل و هوالعظيم---شاد باشيد و خوش.

mehdi

سلام ممنون که بهم سر زدی اميدوارم باز هم منو در سکوت شبهام همراهی کنی به اميد ديدار مجدد خدانگهدار

shout

اين دفعه که خواستم بيام اول يه اهم می گم بد ميام!انقدر خوشحال نشو و استقبال نکن.....!

Saeed

سلام. از بابت لين خيلی ممنونم. ياحق