کوتاهى آرزو

گاهى انسان در اثر فراموشى مرگ، غرق در دنیا و امور دنیوى مى گردد و براى آنچه که هنوز به دست نیاورده، در دل، آرزوى وصال مى نماید؛ اما هزار دریغ و افسوس که اجل به او مهلت نمى دهد و مرگ او را در کام خود فرو مى کشد و آرزوهاى دور و دراز را به خانه گور مى برد.

/ 1 نظر / 22 بازدید
مسافر غریبه

" اگر دل از علایق کنده باشی به منزل بار خود افکنده باشی چنان گرم از بساط خاک بگذز که شمع مردم آینده باشی "