به ياد مرگ

۱۳۸٦/٧/٢٩

مرگ‌، شكارچي‌ انسان‌

به‌ تعريفي‌ مرگ‌ آن‌ است‌ كه‌ روح‌ از جسد خارج‌ شده‌ و علائم‌ حيات‌ از بين‌ برود همانكه‌ آدمي‌ از عقل‌ و تفكر، تكلم‌ و تنفس‌باز مي‌ماند. زنگ‌ خطري‌ است‌ كه‌ انسان‌ را تهديد مي‌كند و هشدار مي‌دهدكه‌ از خواب‌ غفلت‌ برخيز. مرگ‌ همان‌ است‌ كه‌ انسان‌ جاهل‌ برايش‌ شيون‌ مي‌كند و همان‌ است‌ كه‌ نسيان‌ را مي‌تكاند و بيدارباش‌ مي‌دهد. مرگ‌ همان‌ است‌ كه‌ پير و جوان‌، خواهان‌ و ناخواه‌ نمي‌شناسد


پيام از عالم فانی () 


 

خانه
بايگاني فني -از سال 81

پستچيPAT


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزيك


استاد بنان
توشه عمر


جستجوی اموات در بهشت زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان

خرابات

چكامه‌هاي مهيار

اشک ققنوس

زوربا

دوتایی

گلبرگ مغرور

كلبه كوچولوي من

جز لبخند چیزی نگفت...

فکریات

بوی باران

زنده یاد رضا عباسی