به ياد مرگ

۱۳۸٦/٦/۱

خواب

خواب دیدم خواب اینکه مرده ام// خواب دیدم خسته و افسرده ام

روی من خروارها از خاک بود// وای قبر من چه وحشتناک بود

تا میان گور رفتم دل گرفت// قبر کن سنگ لحد را گل گرفت

روی من خروارها از خاک بود// وای قبر من چه وحشتناک بود

ناله می کردم ولیکن بی جواب// تشنه بودم تشنه یک جرعه آب

بالش زیر سرم از سنگ بود// غرق وحشت سوت و کور و تنگ بود . . .


پيام از عالم فانی () 


 

خانه
بايگاني فني -از سال 81

پستچيPAT


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزيك


استاد بنان
توشه عمر


جستجوی اموات در بهشت زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان

خرابات

چكامه‌هاي مهيار

اشک ققنوس

زوربا

دوتایی

گلبرگ مغرور

كلبه كوچولوي من

جز لبخند چیزی نگفت...

فکریات

بوی باران

زنده یاد رضا عباسی