به ياد مرگ

۱۳۸٦/٤/٥

... .

«شاید اگر دایم بودی کنارم

میخوام برم که تا ابد بمونم

فکر نکنی دوری و اینجا نیستی

خودم میرم عکسم ولی تو قابه / میشنوه حرفو  ولی بی جوابه!!

رفتن من شاید یه امتحانه


پيام از عالم فانی () 


 

خانه
بايگاني فني -از سال 81

پستچيPAT


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزيك


استاد بنان
توشه عمر


جستجوی اموات در بهشت زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان

خرابات

چكامه‌هاي مهيار

اشک ققنوس

زوربا

دوتایی

گلبرگ مغرور

كلبه كوچولوي من

جز لبخند چیزی نگفت...

فکریات

بوی باران

زنده یاد رضا عباسی