به ياد مرگ

۱۳۸٥/۱٠/٢

خاکی

بيا درويش بشيم خاكي و بي ريا شيم /  بغض تن را بشكنيم از من وما رها شيم
بيا پروانه صفت به دور هم بگرديم / زير چتر معرفت يك دل و يك صدا شيم
زندگي با كبرصفا نداره / عالم فاني بقاء نداره / اونهايي كه خاكي اند
عاشق دل پاكي اند / پيش خدا عزيزنو / شاه و گدا نداره

افتاده شو مغرور نباش
پروانه شو بي نور نباش

اينهمه به مال ومنالت نناز / يا اينكه به حسن جمالت نناز
دو روز د نيا كه منم نداره / خوردن حرص بيش و كم نداره

افتاده شو مغرور نباش
پروانه شو بي نور نباش

زندگي بذر محبت كاشتن / نه به ناداري و نه به داشتن
حاصل عمر گرانمايه ما /  نامي نيك به جا گذاشتن


پيام از عالم فانی () 


 

خانه
بايگاني فني -از سال 81

پستچيPAT


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزيك


استاد بنان
توشه عمر


جستجوی اموات در بهشت زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان

خرابات

چكامه‌هاي مهيار

اشک ققنوس

زوربا

دوتایی

گلبرگ مغرور

كلبه كوچولوي من

جز لبخند چیزی نگفت...

فکریات

بوی باران

زنده یاد رضا عباسی