به ياد مرگ

۱۳۸٥/٦/٢۸

برگ ريزان

فصل خزان و موسم برگ ریزان است، نسیم سردی می وزد و برگ های زرد از شاخ فرو ریخته در بستر جوی می چرخد و آهنگ محزونی از آن بگوش می رسد.

دیروز بود که باد بهاری وزید و اینان همه از شوق جامه برتن دریدند و سر از دریچه بیرون کرده و از درون بستر سبز خود بروی عالم لبخند زدند.

گویا از دنیا خیری ندیدند که مانند سربازان جوان دل از زندگی بریدند!

تا برسر شاخسار بودند چه بوسه ها از میان دوشیزگان معصوم ربودند و چه عشوه ها در کار مرغان چمن نمودند، شب تا صبح با نسیم لرزان مغازله می کردند و صبح تا شام در برابر آفتاب زرین دلربائی ها داشتند. زود نبود که یکباره از همه اینها دست بشویند و با گلبن زندگی بدرود گویند؟


پيام از عالم فانی () 


 

خانه
بايگاني فني -از سال 81

پستچيPAT


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزيك


استاد بنان
توشه عمر


جستجوی اموات در بهشت زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان

خرابات

چكامه‌هاي مهيار

اشک ققنوس

زوربا

دوتایی

گلبرگ مغرور

كلبه كوچولوي من

جز لبخند چیزی نگفت...

فکریات

بوی باران

زنده یاد رضا عباسی