به ياد مرگ

۱۳۸٥/٥/۱٤

برای . . .

میزی برای کار

                 کاری برای تخت

                                      تختی برای خواب

                                                            خوابی برای جان

جانی برای مرگ   

                           مرگی برای یاد                                               

                                                      یادی برای ؛سنگ؛


پيام از عالم فانی () 


 

خانه
بايگاني فني -از سال 81

پستچيPAT


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزيك


استاد بنان
توشه عمر


جستجوی اموات در بهشت زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان

خرابات

چكامه‌هاي مهيار

اشک ققنوس

زوربا

دوتایی

گلبرگ مغرور

كلبه كوچولوي من

جز لبخند چیزی نگفت...

فکریات

بوی باران

زنده یاد رضا عباسی