به ياد مرگ

۱۳۸٥/۱/٥

صحنه

زندگی صحنه زيبای هنرمندی ماست.

هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود.

صحنه پيوسته به جاست،

خرم آن نغمه که مردم بسپارند به ياد.


پيام از عالم فانی () 


 

خانه
بايگاني فني -از سال 81

پستچيPAT


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزيك


استاد بنان
توشه عمر


جستجوی اموات در بهشت زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان

خرابات

چكامه‌هاي مهيار

اشک ققنوس

زوربا

دوتایی

گلبرگ مغرور

كلبه كوچولوي من

جز لبخند چیزی نگفت...

فکریات

بوی باران

زنده یاد رضا عباسی