به ياد مرگ

۱۳۸٤/۱۱/۱٠

...ادامه

بنابراین روح، همان انرژی حیاتی انسان است که سرشار از آگاهی، آموخته ها، دانش، بینش وبرداشت های ما در زندگیست. جنس آن از امواج بسیار لطیف الکترو مغناطیسی است که لطیف‌تر ورقیق تر از امواج الکترو مغناطیسی چون نور، یا امواج ماورا بنفش یا مادون قرمز است.مکتب های ماده گرائی فلسفی به دلیل رد مقوله های متافیزیکی، روح را رد کرده وآن را از خرافات دانستند، اما امروز، روح بخشی جدایی ناپذیر از وجود انسان و یکی از پدیده‌های مهم طبیعی بدن است.

دلائل وجود و بقای روح چیست؟


پيام از عالم فانی () 


 

خانه
بايگاني فني -از سال 81

پستچيPAT


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزيك


استاد بنان
توشه عمر


جستجوی اموات در بهشت زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان

خرابات

چكامه‌هاي مهيار

اشک ققنوس

زوربا

دوتایی

گلبرگ مغرور

كلبه كوچولوي من

جز لبخند چیزی نگفت...

فکریات

بوی باران

زنده یاد رضا عباسی