به ياد مرگ

۱۳۸٤/۱٠/٢٤

دانش روحی از علم تا خرافات

ادیان یهودیت، مسیحیت، و اسلام هر سه بر بقای روح پس از مرگ و جاودانگی انسان تاکید کرده‌اند. در تاریخ فلسفه نخستین کسانی که به جاودانگی روح معتقد بودند، فیثاغورث و افلاطون از بزرگان حکمت یونان بودند، که فیثاغورث به پیروی از فلسفه هند به تناسخ نیز اعتقاد داشت.

اولین مطلبی که درباره روح می‌توان گفت این است که روح اساسی‌ترین جوهر یا گوهر حیات وزندگی انسان است. و اصلی‌ترین و مهم‌ترین انرژی حیات آدمی است. روح انسان یک سیاله الکترو مغناطیس است که در بر گیرنده نیروی اندیشه، آگاهی، ادراک، شعور و بینش انسان است. بنابراین روح یک انرژی ناب است که مشحون از اطلاعات وآگاهی است. «فرانک تایپلر»، فیزیکدان آمریکایی درکتاب ارزشمند خود به نام «فیزیک جاودانگی». می نویسد که هستی به معنی عام کلمه عبارت است از انرژی به اضافه اطلاعات.

دنباله دارد


پيام از عالم فانی () 


 

خانه
بايگاني فني -از سال 81

پستچيPAT


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزيك


استاد بنان
توشه عمر


جستجوی اموات در بهشت زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان

خرابات

چكامه‌هاي مهيار

اشک ققنوس

زوربا

دوتایی

گلبرگ مغرور

كلبه كوچولوي من

جز لبخند چیزی نگفت...

فکریات

بوی باران

زنده یاد رضا عباسی