به ياد مرگ

۱۳۸۳/۱٠/٧

بازگشت

آيا تا به امروز از اقوامت کسی فوت نکرده است؟ آيا تا به امروز برای مرگ يکی از اقوامت گريه نکرده ای؟ آيا در هنگام خاک سپاريش بر سر قبرش حاضر نبوده ای؟ بعد از تمام شدن مراسم کفن و دفن به آن مرحوم فکر نکرده ای؟

مال دنيا، زن، فرزند، پست و مقام دنيايی، . . . ؟ کدام يک از اينها برای تو می ماند؟ کدام يک را برده اند و کدام را می توانی ببری؟ چه هستی؟ از کجا آمده ای؟

نقشي که می ماند !


پيام از عالم فانی () 


 

خانه
بايگاني فني -از سال 81

پستچيPAT


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزيك


استاد بنان
توشه عمر


جستجوی اموات در بهشت زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان

خرابات

چكامه‌هاي مهيار

اشک ققنوس

زوربا

دوتایی

گلبرگ مغرور

كلبه كوچولوي من

جز لبخند چیزی نگفت...

فکریات

بوی باران

زنده یاد رضا عباسی