به ياد مرگ

۱۳۸۳/۸/٢٧

رفتن

خرم آن روز کز اين منزل ويران بروم       راحت جان طلبم و از پي جانان بروم
گر چه دانم که به جايي نبرد راه غريب       من به بوي سر آن زلف پريشان بروم
دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت       رخت بربندم و تا ملک سليمان بروم
چون صبا با تن بيمار و دل بي‌طاقت       به هواداري آن سرو خرامان بروم
در ره او چو قلم گر به سرم بايد رفت       با دل زخم کش و ديده گريان بروم
نذر کردم گر از اين غم به درآيم روزي       تا در ميکده شادان و غزل خوان بروم
به هواداري او ذره صفت رقص کنان       تا لب چشمه خورشيد درخشان بروم
تازيان را غم احوال گران باران نيست       پارسايان مددي تا خوش و آسان بروم
ور چو حافظ ز بيابان نبرم ره بيرون
همره کوکبه آصف دوران بروم


پيام از عالم فانی () 


 

خانه
بايگاني فني -از سال 81

پستچيPAT


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزيك


استاد بنان
توشه عمر


جستجوی اموات در بهشت زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان

خرابات

چكامه‌هاي مهيار

اشک ققنوس

زوربا

دوتایی

گلبرگ مغرور

كلبه كوچولوي من

جز لبخند چیزی نگفت...

فکریات

بوی باران

زنده یاد رضا عباسی