به ياد مرگ

۱۳۸۳/٤/٢٧

تولد مرگ


چشمانت را ببند و به گذشته برگرد گذشته اي دور به وقتي که به عنوان جنين در رحم مادر خود جا گرفتي .تو خيلي کوچکي اما در همان سلول تخم همه شکلهايي را که تو در طول عمر و در سنين مختلف به خود خواهي گرفت نهفته است. نوزادي، بچگي ، نوجواني ،‌ جواني ، ميانسالي، پيري و مرگ تو .بله مرگ تو .هر تولدي با خود مرگ را به همراه دارد و همه آنچه خواهي بود بطور بالقوه در همان سلول تخم قرار دارد. با تولد هر کسي به اين بيانديش که مرگي به دنيا آمد


پيام از عالم فانی () 


 

خانه
بايگاني فني -از سال 81

پستچيPAT


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزيك


استاد بنان
توشه عمر


جستجوی اموات در بهشت زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان

خرابات

چكامه‌هاي مهيار

اشک ققنوس

زوربا

دوتایی

گلبرگ مغرور

كلبه كوچولوي من

جز لبخند چیزی نگفت...

فکریات

بوی باران

زنده یاد رضا عباسی