به ياد مرگ

۱۳۸۳/۳/۱۱

پديده هاى مشابه

رويش گياه، زنده شدن انسان پس از مرگ, از آن جهت كه حيات مسبوق به موت است شبيه روييدن گياه در زمين, بعد از خشكى و مردگى آنست. از اين رو, تامل در اين پديده كه همواره در جلو چشم همه انسانها رخ مى دهد كافى است كه به امكان حيات خودشان بعد از مرگ, پى ببرند. و در واقع, آنچه موجب ساده شمردن اين پديده و غفلت از اهميت آن شده عادت كردن مردم به ديدن آن است و گرنه از جهت پيدايش حيات جديد, فرقى با زنده شدن انسان, بعد از مرگ ندارد.
هرچی ميکشيم از اين عادت لعنتيه!نه؟


پيام از عالم فانی () 


 

خانه
بايگاني فني -از سال 81

پستچيPAT


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزيك


استاد بنان
توشه عمر


جستجوی اموات در بهشت زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان

خرابات

چكامه‌هاي مهيار

اشک ققنوس

زوربا

دوتایی

گلبرگ مغرور

كلبه كوچولوي من

جز لبخند چیزی نگفت...

فکریات

بوی باران

زنده یاد رضا عباسی