به ياد مرگ

۱۳۸۳/٢/۱٩

همسفر

همسفرتنها نرو ..... بزار تا با هم بريم
سرنوشتمون يکی ..... هردومون مسافريم
تازه از راه رسيدم ..... هنوزم خسته رآم
همسفر تنها نرو ..... بزار تا منم بيام
سخته دل کندن از اين .... شهرو دلبستگييا
موندن از خونه جدا ..... با همه خستگيا
جون به لبهام رسيده ..... تا به کی دربدری
گرد غربت رو تنم ..... که بازم بايد بری
بزار تا خستگی از .... اين تن خسته بره
سخته دلبستگی از ..... شهر دلبسته بره


پيام از عالم فانی () 


 

خانه
بايگاني فني -از سال 81

پستچيPAT


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزيك


استاد بنان
توشه عمر


جستجوی اموات در بهشت زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان

خرابات

چكامه‌هاي مهيار

اشک ققنوس

زوربا

دوتایی

گلبرگ مغرور

كلبه كوچولوي من

جز لبخند چیزی نگفت...

فکریات

بوی باران

زنده یاد رضا عباسی