به ياد مرگ

۱۳۸۳/٢/٩

آرزو

آرزو دارم که مرگت را ببينم ..... بر مزارت دسته های گل بچينم
آرزو دارم ببينم پرگناهی........ مرده ای در دوزخی و رو سياهی
جای اين که عاشق زار تو باشم........آرزو دارم عزا دار تو باشم
بهتر از هر عاشقی ناز تو کشيدم......در عوض نامردی ها از تو ديدم
هر کجايی راه خوشبختی نيابی .... راحت و بی دغدغه هرگز نخوابی
هر کجايی آب خوش هرگز ننوشی .... يا لباس عافيت هرگز نپوشی
ای چپاولگر ای وحشی تر از ببر....وحشيانه هم بميری صبر کنی گر
عاشقم کردی و رفتی از کنارم...... رنگ پائيزی کشيدی به بهارم
ای پری و انس و جن همه با تو قهر.....مرگ تو آئينه بندان می کند شهر
جای اين که عاشق زار تو باشم...... آرزو دارم عزا دار تو باشم


پيام از عالم فانی () 


 

خانه
بايگاني فني -از سال 81

پستچيPAT


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزيك


استاد بنان
توشه عمر


جستجوی اموات در بهشت زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان

خرابات

چكامه‌هاي مهيار

اشک ققنوس

زوربا

دوتایی

گلبرگ مغرور

كلبه كوچولوي من

جز لبخند چیزی نگفت...

فکریات

بوی باران

زنده یاد رضا عباسی