به ياد مرگ

۱۳۸٢/۱٢/٢

دعا

(( خدایا بر اهل قبور نشاط و سرور عطا کن ))

 به یاد رفتن باش

 به یاد رفته‌ها باش

 برو یه سری هم به اهل قبور بزن

 براشون عمل خیر بفرست


پيام از عالم فانی () 


 

خانه
بايگاني فني -از سال 81

پستچيPAT


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزيك


استاد بنان
توشه عمر


جستجوی اموات در بهشت زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان

خرابات

چكامه‌هاي مهيار

اشک ققنوس

زوربا

دوتایی

گلبرگ مغرور

كلبه كوچولوي من

جز لبخند چیزی نگفت...

فکریات

بوی باران

زنده یاد رضا عباسی