به ياد مرگ

۱۳۸٢/۱۱/٢٦

اسباب موعظه

موعظه آثار بسيار دارد و با موعظه صحيح و سالم مي شود بستر نارام و زشت يك جامعه را تغيير داد . انسانها براي رسيدن به قله معرفت و كرامت هاي انساني به موعظه و نصيحت نيازمندند. موعظه يا بازدارنده است يا مشوق. براي آناني كه به تازگي اهل گناه نيستند مشوقي است براي انجام كارهاي نيك بيشتر. غفلت از ياد مرگ و معاد ريشه بسياري از ظلمها و جنايتهاست. زيرا آنان كه دائم به ياد مرگ و حساب و كتاب روز قيامت اند سعي دارند تا همه مشكلات زندگي و كمبودها را از راه صحيح و حلال برطرف كنند اما غفلت از معاد انسان را به هر راهي مي كشاند .


پيام از عالم فانی () 


 

خانه
بايگاني فني -از سال 81

پستچيPAT


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزيك


استاد بنان
توشه عمر


جستجوی اموات در بهشت زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان

خرابات

چكامه‌هاي مهيار

اشک ققنوس

زوربا

دوتایی

گلبرگ مغرور

كلبه كوچولوي من

جز لبخند چیزی نگفت...

فکریات

بوی باران

زنده یاد رضا عباسی