به ياد مرگ

۱۳۸٢/۱٠/۱

رسم زمونه

عجب رسميه رسم زمونه - قصه برگ و باد خزونه - ميرن آدما از اونا فقط - خاطره هاشون بجا ميمونه - کجاست اون کوچه - چی شد اون خونه - آدماش کجان خدا ميدونه- بوته ياس با با جون هنوز - گوشه باغچه توی گلدونه - خودش کجاست خدا ميدونه - ميرن آدما از اونا فقط - خاطره هاشون بجا ميمونه - تسبيح ومهر بی بی جون هنوز - گوشه طاقچه توی ايوونه - خودش کجاست خدا ميدونه - پرسيد زير لب يکی با حسرت - از ماها بعدها چه يادگاری - ميخاد بمونه خداميدونه - ميرن آدما از اونا فقط - خاطره هاشون بجا ميمونه


پيام از عالم فانی () 


 

خانه
بايگاني فني -از سال 81

پستچيPAT


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزيك


استاد بنان
توشه عمر


جستجوی اموات در بهشت زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان

خرابات

چكامه‌هاي مهيار

اشک ققنوس

زوربا

دوتایی

گلبرگ مغرور

كلبه كوچولوي من

جز لبخند چیزی نگفت...

فکریات

بوی باران

زنده یاد رضا عباسی