به ياد مرگ

۱۳۸٢/۸/۸

 

اينهم چون يکی از دوستان خوبم امر فرمودن که چون امروز۱۲/آبان روز تولدته از مرگ و اين چيزها ننويسم و من هم اجرای دستور کردم يه عکس از ۲يا ۳ سالگی خودم ه البته نمی دونم دقيقا مال کی  و اونيکی هم از چشممه  که مال ۲ماه پيش. اگر هم خيلی اصرار کنيد عکس تمام رخم رو هم ميزارم.از همه دوستان خوبم هم کمال تشکر را دارم که از راههای دور و نزديک برای من ايميل زدند، کادو آوردند و  تبريک تولد گفتند و نگفتند  .

 

 

 

 


پيام از عالم فانی () 


 

خانه
بايگاني فني -از سال 81

پستچيPAT


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزيك


استاد بنان
توشه عمر


جستجوی اموات در بهشت زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان

خرابات

چكامه‌هاي مهيار

اشک ققنوس

زوربا

دوتایی

گلبرگ مغرور

كلبه كوچولوي من

جز لبخند چیزی نگفت...

فکریات

بوی باران

زنده یاد رضا عباسی