به ياد مرگ

۱۳۸٢/٧/٢٦

عمر۲

 اگر عمر باشد هزار و دويست       بجز خاک تيره ترا جای نيست

اکنون، سرنوشت انسانها و شهرها سرنوشتی جهانی شده است.برای دگرگون کردن جهان بايد آن را سراسر به دست گرفت .اما کار جهان دشوار است و زندگی کوتاه مردمان خاکی از پس آن بر نمی آيند.بايد زندگی جاويد يافت.

من به مردن راضيم ليکن نمی آيد اجل      بختِ بد بين، کز اجل هم ناز میبايد کشيد     


پيام از عالم فانی () 


 

خانه
بايگاني فني -از سال 81

پستچيPAT


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزيك


استاد بنان
توشه عمر


جستجوی اموات در بهشت زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان

خرابات

چكامه‌هاي مهيار

اشک ققنوس

زوربا

دوتایی

گلبرگ مغرور

كلبه كوچولوي من

جز لبخند چیزی نگفت...

فکریات

بوی باران

زنده یاد رضا عباسی