به ياد مرگ

۱۳۸٢/٧/٦

ياد

(( آگاه باشيد که تنها با ياد خدا دلها آرامش می گيرد ))

 به دروازه مرگ چون در شويم / به يک هفته با هم برابر شويم

در لحظه مرگ چه واقع می شود؟


پيام از عالم فانی () 


 

خانه
بايگاني فني -از سال 81

پستچيPAT


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزيك


استاد بنان
توشه عمر


جستجوی اموات در بهشت زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان

خرابات

چكامه‌هاي مهيار

اشک ققنوس

زوربا

دوتایی

گلبرگ مغرور

كلبه كوچولوي من

جز لبخند چیزی نگفت...

فکریات

بوی باران

زنده یاد رضا عباسی