به ياد مرگ

۱۳۸٢/٤/۱٩

من نمی دانم

من که ميدانم شبی عمرم به پايان ميرسد

نوبت خاموشی من سهل و آسان ميرسد

من که ميدانم که تا سر گرم بزم و مستی ام

مرگ ویرانگر چه بی رحم و شتابان میرسد

من که ميدانم به دنيا اعتباری نيست نيست

بين مرگ و آدمی قول و قراری نیست نیست

من که میدانم اجل نا خوانده و بیدادگر

سرزده می آیدو راه فراری نیست نیست


پيام از عالم فانی () 


 

خانه
بايگاني فني -از سال 81

پستچيPAT


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزيك


استاد بنان
توشه عمر


جستجوی اموات در بهشت زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان

خرابات

چكامه‌هاي مهيار

اشک ققنوس

زوربا

دوتایی

گلبرگ مغرور

كلبه كوچولوي من

جز لبخند چیزی نگفت...

فکریات

بوی باران

زنده یاد رضا عباسی