به ياد مرگ

۱۳۸٢/٦/۳٠

تنها

روزي كه به دنيا آمد كسي را نداشت. پدرش قبل از به دنيا آمدن او مرده بود و مادرش سر زا رفت.
اما حالا كه در سن نودسالگي در بستر مرگ افتاده است، ده فرزند، چهل نوه، شش داماد، چهار عروس و تعداد زيادي نتيجه و نبيره و دوست و آشنا بر بالينش ايستاده اند.
اما او باز تنها رفت.

...و در اين تنهايی سايه نارونی تا ابديت جاريست

به سراغ من اگر می آييد نرم و آهسته بياييد، مبادا که ترک بردارد چينی نازک تنهايی من


پيام از عالم فانی () 


 

خانه
بايگاني فني -از سال 81

پستچيPAT


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزيك


استاد بنان
توشه عمر


جستجوی اموات در بهشت زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان

خرابات

چكامه‌هاي مهيار

اشک ققنوس

زوربا

دوتایی

گلبرگ مغرور

كلبه كوچولوي من

جز لبخند چیزی نگفت...

فکریات

بوی باران

زنده یاد رضا عباسی