به ياد مرگ

۱۳۸٢/٦/٢٤

 

آثارمرگ شما را دانسته آيد،ليکن آن را چگونه درمی یابيد مگر به جستجويی ژرف در قلب زندگی؟

راز طلاتع چگونه داند جغد مهجوريکه چشمان شبگيرش به نور کور است.و از خيال روشنايی دور؟

اگر به ديدار روح مرگ مشتاقيد،به جسم زندگی روی نماييد و دروازه های دل به دو برگشاييد.که زندگی و مرگ،يگانه اند،همچنان که رودخانه و دريا!

 

اين هم نوشته چرا می زنيد شايد مشکلی داردشتم (داشتم و دارم)

(چه گرفتاری شديم از دست شما ها)


پيام از عالم فانی () 


 

خانه
بايگاني فني -از سال 81

پستچيPAT


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزيك


استاد بنان
توشه عمر


جستجوی اموات در بهشت زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان

خرابات

چكامه‌هاي مهيار

اشک ققنوس

زوربا

دوتایی

گلبرگ مغرور

كلبه كوچولوي من

جز لبخند چیزی نگفت...

فکریات

بوی باران

زنده یاد رضا عباسی