به ياد مرگ

۱۳٩٢/۳/٢٧

سر خاک من...!!

سر خاک من...!!
اونی که بیشتر اذیت کرد بیشتر گریه میکنه...!!
اونی که نیامد، زیر تابوتمو گرفته!
اونی که سلام نمیکرد، میاد برا خدافظی!
عجب روزیه اون روز.!
حیف که اون موقع خودم نیستم


پيام از عالم فانی () 


 

خانه
بايگاني فني -از سال 81

پستچيPAT


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزيك


استاد بنان
توشه عمر


جستجوی اموات در بهشت زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان

خرابات

چكامه‌هاي مهيار

اشک ققنوس

زوربا

دوتایی

گلبرگ مغرور

كلبه كوچولوي من

جز لبخند چیزی نگفت...

فکریات

بوی باران

زنده یاد رضا عباسی