به ياد مرگ

۱۳٩۱/٤/۳

فواید

اندیشه مرگ مانع انجام دادن کارهاى زشت و ناروا است.

یاد مرگ موجب انجام دادن اعمال و کردار نیک می‏شود.

اندیشه مرگ و تفکّر در مردگان پیشین، باعث عبرت‏آموزى است.


پيام از عالم فانی () 


 

خانه
بايگاني فني -از سال 81

پستچيPAT


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزيك


استاد بنان
توشه عمر


جستجوی اموات در بهشت زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان

خرابات

چكامه‌هاي مهيار

اشک ققنوس

زوربا

دوتایی

گلبرگ مغرور

كلبه كوچولوي من

جز لبخند چیزی نگفت...

فکریات

بوی باران

زنده یاد رضا عباسی