به ياد مرگ

۱۳٩٠/٩/۳٠

اعمال نیک

به یاد دارید که لذت ها تمام شدنى است و پایان ناگوار آن بر جاى مى ماند.

 یاد مرگ ، راه نجات آدمى از خود خواهى و دنیاطلبى است. هر که انتظار مرگ را کشد(به یادش باشد)، در انجام دادن کارهاى نیک شتاب مى ورزد و خوشا به حال آنان که با یاد مرگ خود را مى سازند، فرصت ها را غنیمت مى شمارند و به اعمال نیک مى پردازند.

اگر انسان عبرت پذیر شود و بیاموزد که به حوادث روزگار و آنچه بر دیگران رفته است به دیده عبرت بنگرد، مى تواند به بصیرتى راهگشا در زندگى دست یابد و بهترین زمینه را براى تربیت خود فراهم کند.

باشد که نیک بیندیشم و نیک عمل نماییم.


پيام از عالم فانی () 


 

خانه
بايگاني فني -از سال 81

پستچيPAT


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزيك


استاد بنان
توشه عمر


جستجوی اموات در بهشت زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان

خرابات

چكامه‌هاي مهيار

اشک ققنوس

زوربا

دوتایی

گلبرگ مغرور

كلبه كوچولوي من

جز لبخند چیزی نگفت...

فکریات

بوی باران

زنده یاد رضا عباسی