به ياد مرگ

۱۳۸٢/٥/۱۸

 

دلم گرفت از آسمون/هم از زمين هم از زمون/تو زندگی چقدر غمه/دلم گرفته از همه/ای روزگار لعنتی/تلخ بهت هرچی بگم/من به زمين و آسمون دست رفاقت نميدم...

(بقيه اش و اينجا بشنويد)


پيام از عالم فانی () 


 

خانه
بايگاني فني -از سال 81

پستچيPAT


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزيك


استاد بنان
توشه عمر


جستجوی اموات در بهشت زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان

خرابات

چكامه‌هاي مهيار

اشک ققنوس

زوربا

دوتایی

گلبرگ مغرور

كلبه كوچولوي من

جز لبخند چیزی نگفت...

فکریات

بوی باران

زنده یاد رضا عباسی