به ياد مرگ

۱۳۸٩/٧/۱٧

چرا مردن این قدر سخت است؟

مردن بخشی از زندگی ما و دقیقاً مثل به دنیا آمدن امری طبیعی و قابل پیش بینی است. با این تفاوت که به دنیا آمدن همراه با جشن و شادی و مرگ تبدیل به موضوعی ترسناک و اندوه بار است.

علت آن شاید به رغم تمام پیشرفت های علمی نمی توان از آن گریخت و آن را به تاخیر انداخت.


پيام از عالم فانی () 


 

خانه
بايگاني فني -از سال 81

پستچيPAT


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزيك


استاد بنان
توشه عمر


جستجوی اموات در بهشت زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان

خرابات

چكامه‌هاي مهيار

اشک ققنوس

زوربا

دوتایی

گلبرگ مغرور

كلبه كوچولوي من

جز لبخند چیزی نگفت...

فکریات

بوی باران

زنده یاد رضا عباسی