به ياد مرگ

۱۳۸۸/٧/۱۱

فرشته‏اى هر روز فریاد مى‏زند:

فرشته‏اى هر روز فریاد مى‏زند: اى فرزند آدم براى مرگ متولد شدید و براى فانى شدن مال و منال جمع کنید و براى خراب شدن خانه بسازید.


پيام از عالم فانی () 


 

خانه
بايگاني فني -از سال 81

پستچيPAT


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزيك


استاد بنان
توشه عمر


جستجوی اموات در بهشت زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان

خرابات

چكامه‌هاي مهيار

اشک ققنوس

زوربا

دوتایی

گلبرگ مغرور

كلبه كوچولوي من

جز لبخند چیزی نگفت...

فکریات

بوی باران

زنده یاد رضا عباسی