به ياد مرگ

۱۳۸۸/۳/۱٢

یاد...

هیچ بنده‎اى مرگ را به صورت حقیقی، در راحتى و آسایش یاد نکند، مگر آن که دنیا بر او تنگ شود و در شدت و سختى به یاد نیاورد، مگر آن که دنیا بر او فراخ و راحت شود


پيام از عالم فانی () 


 

خانه
بايگاني فني -از سال 81

پستچيPAT


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزيك


استاد بنان
توشه عمر


جستجوی اموات در بهشت زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان

خرابات

چكامه‌هاي مهيار

اشک ققنوس

زوربا

دوتایی

گلبرگ مغرور

كلبه كوچولوي من

جز لبخند چیزی نگفت...

فکریات

بوی باران

زنده یاد رضا عباسی