به ياد مرگ

۱۳٩٤/۱/۱٧

به یاد مهندس عباسی - شرکت نفت

برای همهء نبودن هایت مینویسم

تا بدانی این خط های شکسته را یک روح شکسته نگاشته....

تا بدانی که تنها گل ها نیستند که می پژمرند.....

تا بدانی که روح هم تشنهء باران می شود....

دلتنگ بهار ...

بی تاب پرستو....

بیزار خزان.....

مگر نمی دانستی که روح خویشاوند گلهاست.....

 تا بدانی همهء نبودن هایت، روحم را آرام، آرام تبخیر میکند و مرا از بودن تهی.....

تا بدانی بودنم بخاطر نبودن هایت چقدر ذره به ذره ترک بر میدارد و به ناگاه فرو می پاشد.....

 

 


پيام از عالم فانی () 


۱۳٩۳/٧/۱٧

طول مرگ

 چارلز (پادشاه انگلستان ): مرگ من زیاد طول کشید، امیدوارم من را ببخشید


پيام از عالم فانی () 


۱۳٩۳/٥/۱٧

فرمایشات

1-ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺳﺨﺘﯽ ﺩﻝ ﺍﺳت.
۲- ﺳﺨﺘﯽ ﺩﻝ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻩ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺳﺖ…
۳ - ﮔﻨﺎﻩ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺯ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺳﺖ…
۴- ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﻣﺮﮒ ﺍﺳﺖ.…
۵- ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﻣﺮﮒ ﺍﺯ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻝ ﺩﻧﯿﺎﺳت…
۶ -ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻝ ﺩﻧﯿﺎ ﺳﺮﺁﻏﺎﺯ ﻫﻤﻪ ﺧﻄﺎهاست…


پيام از عالم فانی () 


۱۳٩۳/٤/۱٩

راز تولد و رازمرگ

سالروز تولدمان عجیبند، خاطراتی از آن روز ها نداریم، اما سالروز تولدمان حال عجیبی داریم و برای خودمان کیک می خوریم، بدون اینکه هیچکدممان بدانیم چه وقت از این جهان می رویم.

راز تولد و راز مرگ از ما موجودات مرموزی می سازد، گذشته ای عجیب و آینده ای مه آلود!

 


پيام از عالم فانی () 


۱۳٩۳/۱/٩

روحش شاد

بر سنگ مزارم بنویسید:

آشفته دلی خفته در این خلوت خاموش / اوزاده غم بود و زغمهای جهان گشت فراموش


پيام از عالم فانی () 


۱۳٩٢/۱٢/۱

آغاز به مردن

به آرامی آغاز به مردن می کنی،اگر سفر نکنی،اگر کتابی نخوانی،اگر به اصوات زندگی گوش ندهی،اگر از خودت قدردانی نکنی.

به آرامی آغاز به مردن می کنی،زمانی که خود باوری را در خودت بکشی،
وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند.

به آرامی آغاز به مردن می کنی،اگر برده‏ عادات خود شوی،اگر همیشه از یک راه تکراری بروی،اگر روزمرّگی را تغییر ندهی،اگر رنگ های متفاوت به تن نکنی،یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی.

تو به آرامی آغاز به مردن می کنی،اگر از شور و حرارت،از احساسات سرکش،
و از چیزهایی که چشمانت را به درخشش وا می دارند،و ضربان قلبت را تندتر می کنند، دوری کنی.

تو به آرامی آغاز به مردن می کنی،اگر هنگامی که با شغلت‌ یا عشقت شاد نیستی، آن را عوض نکنی،اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی،اگر ورای رویاها نروی،اگر به خودت اجازه ندهی،که حداقل یک بار در تمام زندگیت ورای مصلحت ‌اندیشی بروی.

با اجازه "دختری از جنس مرگ"


پيام از عالم فانی () 


۱۳٩٢/٧/٢۳

فرط

یاد مرگ باعث سامان یابی و تعدیل زندگی فردی انسان می شود، به طوری که فرد در زندگی نه دچار افراط و تند روی شود و نه تفریط نماید.


پيام از عالم فانی () 


۱۳٩٢/۳/٢٧

سر خاک من...!!

سر خاک من...!!
اونی که بیشتر اذیت کرد بیشتر گریه میکنه...!!
اونی که نیامد، زیر تابوتمو گرفته!
اونی که سلام نمیکرد، میاد برا خدافظی!
عجب روزیه اون روز.!
حیف که اون موقع خودم نیستم


پيام از عالم فانی () 


۱۳٩٢/۱/٢٧

یاد

"اسمم" را سنگی نگه میدارد...
"خودم" را گوری...
"یادم" را... نمیدانم...؟


پيام از عالم فانی () 


۱۳٩۱/٩/۸

نتیجه سخن

بسیار یاد مرگ کردن، به معنای از دست دادن شور و نشاط برای فعالیتهای دنیایی نیست بلکه اگر با این مقوله درست برخورد شود، سبب می گردد تا اعمال و رفتار ما جهت صحیح خود را بیابد و نه تنها در کارزار زندگی و فعالیتها سست نشویم، بلکه نشاط مضاعف داشته باشیم.


پيام از عالم فانی () 


 

خانه
بايگاني فني -از سال 81

پستچيPAT


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزيك


استاد بنان
توشه عمر


جستجوی اموات در بهشت زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان

خرابات

چكامه‌هاي مهيار

اشک ققنوس

زوربا

دوتایی

گلبرگ مغرور

كلبه كوچولوي من

جز لبخند چیزی نگفت...

فکریات

بوی باران