به ياد مرگ

۱۳٩٥/٤/۱٩

موسیقی عجیبی ست مرگ

موسیقی عجیبی ست مرگ

 

بلند می شوی

و چنان آرام و نرم می رقصی که دیگر هیچکس تو را نمی بیند.

 

 

گروس-ع


پيام از عالم فانی () 


۱۳٩٤/۸/٦

لبخند مرگ

مرگ به‌همگی ما لبخند می‌زند، تنها کاری که می‌توان انجام داد این است که لبخندش را با لبخند پاسخ گوییم.

 

 

 

"اورلیوس"


پيام از عالم فانی () 


۱۳٩٤/٧/۱٦

یاد مرگ بودن کار خوبی است؟

به یاد مرگ بودن، یعنی در نظر داشتن حقیقتی که هیچ کس در آن نمی تواند شک کند. و از یاد بردن آن، همان غفلت است و کسی که دچار غفلت می شود، احتمال اشتباه بودن تصمیماتش بسیار می شود و می تواند بر خلاف مصلحت حقیقی خود عمل کند.

یاد مرگ در صورتی که حقیقی بوده، نقش بسیار مهمی در اصلاح اعمال انسان می گذارد. چون در این صورت انسان تمام هستی خود را در نظر می گیرد و تصمیماتش متناسب با گستره وجودیش می شود. با این نوع نگاه اگر چه انسان از بعضی لذت ها می گذرد، اما این لذت ها، لذتهایی هستند که خوشبختی انسان را تباه می کنند و باید از آنها گذشت و کسی که به این گونه لذتها دلخوش می کند، مانند کسی است که می خواهد با خوردن غذای سمی، از مزه آن لذت ببرد.


پيام از عالم فانی () 


۱۳٩٤/۱/۱٧

به یاد مهندس عباسی - شرکت نفت

برای همهء نبودن هایت مینویسم

تا بدانی این خط های شکسته را یک روح شکسته نگاشته....

تا بدانی که تنها گل ها نیستند که می پژمرند.....

تا بدانی که روح هم تشنهء باران می شود....

دلتنگ بهار ...

بی تاب پرستو....

بیزار خزان.....

مگر نمی دانستی که روح خویشاوند گلهاست.....

 تا بدانی همهء نبودن هایت، روحم را آرام، آرام تبخیر میکند و مرا از بودن تهی.....

تا بدانی بودنم بخاطر نبودن هایت چقدر ذره به ذره ترک بر میدارد و به ناگاه فرو می پاشد.....

 

 


پيام از عالم فانی () 


۱۳٩۳/٧/۱٧

طول مرگ

 چارلز (پادشاه انگلستان ): مرگ من زیاد طول کشید، امیدوارم من را ببخشید


پيام از عالم فانی () 


۱۳٩۳/٥/۱٧

فرمایشات

1-ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺳﺨﺘﯽ ﺩﻝ ﺍﺳت.
۲- ﺳﺨﺘﯽ ﺩﻝ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻩ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺳﺖ…
۳ - ﮔﻨﺎﻩ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺯ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺳﺖ…
۴- ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﻣﺮﮒ ﺍﺳﺖ.…
۵- ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﻣﺮﮒ ﺍﺯ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻝ ﺩﻧﯿﺎﺳت…
۶ -ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻝ ﺩﻧﯿﺎ ﺳﺮﺁﻏﺎﺯ ﻫﻤﻪ ﺧﻄﺎهاست…


پيام از عالم فانی () 


۱۳٩۳/٤/۱٩

راز تولد و رازمرگ

سالروز تولدمان عجیبند، خاطراتی از آن روز ها نداریم، اما سالروز تولدمان حال عجیبی داریم و برای خودمان کیک می خوریم، بدون اینکه هیچکدممان بدانیم چه وقت از این جهان می رویم.

راز تولد و راز مرگ از ما موجودات مرموزی می سازد، گذشته ای عجیب و آینده ای مه آلود!

 


پيام از عالم فانی () 


۱۳٩۳/۱/٩

روحش شاد

بر سنگ مزارم بنویسید:

آشفته دلی خفته در این خلوت خاموش / اوزاده غم بود و زغمهای جهان گشت فراموش


پيام از عالم فانی () 


۱۳٩٢/۱٢/۱

آغاز به مردن

به آرامی آغاز به مردن می کنی،اگر سفر نکنی،اگر کتابی نخوانی،اگر به اصوات زندگی گوش ندهی،اگر از خودت قدردانی نکنی.

به آرامی آغاز به مردن می کنی،زمانی که خود باوری را در خودت بکشی،
وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند.

به آرامی آغاز به مردن می کنی،اگر برده‏ عادات خود شوی،اگر همیشه از یک راه تکراری بروی،اگر روزمرّگی را تغییر ندهی،اگر رنگ های متفاوت به تن نکنی،یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی.

تو به آرامی آغاز به مردن می کنی،اگر از شور و حرارت،از احساسات سرکش،
و از چیزهایی که چشمانت را به درخشش وا می دارند،و ضربان قلبت را تندتر می کنند، دوری کنی.

تو به آرامی آغاز به مردن می کنی،اگر هنگامی که با شغلت‌ یا عشقت شاد نیستی، آن را عوض نکنی،اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی،اگر ورای رویاها نروی،اگر به خودت اجازه ندهی،که حداقل یک بار در تمام زندگیت ورای مصلحت ‌اندیشی بروی.

با اجازه "دختری از جنس مرگ"


پيام از عالم فانی () 


۱۳٩٢/٧/٢۳

فرط

یاد مرگ باعث سامان یابی و تعدیل زندگی فردی انسان می شود، به طوری که فرد در زندگی نه دچار افراط و تند روی شود و نه تفریط نماید.


پيام از عالم فانی () 


 

خانه
بايگاني فني -از سال 81

پستچيPAT


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزيك


استاد بنان
توشه عمر


جستجوی اموات در بهشت زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان

خرابات

چكامه‌هاي مهيار

اشک ققنوس

زوربا

دوتایی

گلبرگ مغرور

كلبه كوچولوي من

جز لبخند چیزی نگفت...

فکریات

بوی باران

زنده یاد رضا عباسی